การเพิ่มรายชื่อ User ในระบบ

Navigation:  ระบบ Network ,Share and Map Network Drive >

การเพิ่มรายชื่อ User ในระบบ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 ระบบเครือข่ายเป็นแบบ Workgroup

 1. เปิดหน้าต่าง Maneage โดยคลิ๊กขวาที่ไอคอน My Computer ดังรูป

manage

 

 2. เลือกรายการ Local Users and Groups

Local User

 

 3. ดับเบิ้ลคลิ๊กที่ไอคอน Users

user

 

 4. คลิ๊กขวาตรงพื้นที่ว่างในเฟรมด้านขวา ตามรูป

New User

 

 5. พิมพ์ชื่อผู้ใช้งานตามต้องการ

5.1 เอาเครื่องหมายติ๊กถูกที่หน้ารายการ User must change password at next logon ออกก่อน

5.2 ติ๊กเครื่องหมายถูกที่หน้ารายการ Password never expires

5.3 เมื่อเรียบร้อยแล้ว ให้คลิ๊กที่ปุ่ม Create ด้านล่าง

Create