1.  กำหนดค่าเริ่มระบบ สินค้าติดลบได้เป็น N และระดับการตรวจสอบยอดสินค้าติดลบเป็น 2 เวลาโอนย้ายระหว่างคลัง อ้างถึงสินค้าชุดธรรมดา ซึ่งสินค้าตัวประกอบบางตัวมียอดไม่พอที่จะโอน แต่ทำไมโปรแกรมถึงไม่ฟ้องว่าสินค้าติดลบ และยังให้เปิดบิลได้อีก

Navigation:  ระบบสินค้า > สินค้าประจำวัน > โอนย้ายระหว่างคลัง >

1.  กำหนดค่าเริ่มระบบ สินค้าติดลบได้เป็น N และระดับการตรวจสอบยอดสินค้าติดลบเป็น 2 เวลาโอนย้ายระหว่างคลัง อ้างถึงสินค้าชุดธรรมดา ซึ่งสินค้าตัวประกอบบางตัวมียอดไม่พอที่จะโอน แต่ทำไมโปรแกรมถึงไม่ฟ้องว่าสินค้าติดลบ และยังให้เปิดบิลได้อีก

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

เพราะกำหนดต้นทุนสินค้าแยกตามคลังเป็น N ทำให้โปรแกรมไม่ฟ้อง ถ้าต้องการให้ฟ้อง ต้องเปลี่ยนให้เป็น Y