2. ทำการบันทึกเช็คผ่าน (ไม่ได้ใช้ใบนำฝาก) โดยมีการเปลี่ยนธนาคารที่นำฝาก พอเลือกตกลงจะขึ้นคำเตือนว่า ธนาคารที่นำฝากในเช็ค ไม่ตรงกับธนาคารในใบนำฝาก

Navigation:  ระบบการเงิน > ธนาคาร > เช็ครับ >

2. ทำการบันทึกเช็คผ่าน (ไม่ได้ใช้ใบนำฝาก) โดยมีการเปลี่ยนธนาคารที่นำฝาก พอเลือกตกลงจะขึ้นคำเตือนว่า ธนาคารที่นำฝากในเช็ค ไม่ตรงกับธนาคารในใบนำฝาก

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

สาเหตุ  เพราะโปรแกรมนำธนาคารที่เลือกตอนผ่านเช็คไปเปรียบเทียบกับธนาคารที่กำหนดไว้ที่เมนูเริ่มระบบ

เมื่อธนาคารไม่ตรงกันจึงขึ้นคำเตือนนี้