5. ทำการผ่านเช็คแล้วขึ้นข้อความว่า    ‘เช็คเลขที่ QP0018621  มีปัญหาเพราะไม่พบเอกสารเลขที่

VRKT-080401 จะให้ ทำรายการนี้ต่อไปหรือไม่  เลือก (ตกลง)  ถ้าเอกสารนี้เป็นเอกสารของปีที่แล้ว

เลือก (ยกเลิก)  ถ้าเห็นว่าเอกสารใบนี้น่าจะยังอยู่ (ต้องไปจัดเรียงข้อมูลระบบการเงินแล้วมาทำรายการนี้  ใหม่อีกครั้ง)

ซึ่ง ถ้าเลือก  (ตกลง)  โปรแกรมก็จะทำการผ่านเช็คให้ตามปกติ

Navigation:  ระบบการเงิน > ธนาคาร > เช็คจ่าย >

5. ทำการผ่านเช็คแล้วขึ้นข้อความว่า    ‘เช็คเลขที่ QP0018621  มีปัญหาเพราะไม่พบเอกสารเลขที่

VRKT-080401 จะให้ ทำรายการนี้ต่อไปหรือไม่  เลือก (ตกลง)  ถ้าเอกสารนี้เป็นเอกสารของปีที่แล้ว

เลือก (ยกเลิก)  ถ้าเห็นว่าเอกสารใบนี้น่าจะยังอยู่ (ต้องไปจัดเรียงข้อมูลระบบการเงินแล้วมาทำรายการนี้  ใหม่อีกครั้ง)

ซึ่ง ถ้าเลือก  (ตกลง)  โปรแกรมก็จะทำการผ่านเช็คให้ตามปกติ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

    สาเหตุ   เป็นเพราะเอกสาร VRKT-080401 (หน้าจอเบิกชดเชยเงินสดย่อย) ไม่มีให้ใส่แผนก แต่ลูกค้ามาทำการใส่   แผนกเข้าไปเองที่หน้าทะเบียนเช็ครับ พอผ่านเช็คจึงทำให้ฟ้องข้อความดังกล่าวขึ้นมา

 

  หมายเหตุ ถ้าเลือกตกลงโปรแกรมจะผ่านเช็คให้  แต่ทางด้านบัญชีจะมีปัญหา  เพราะตอนบันทึก VR โปรแกรม บันทึกบัญชีเช็คจ่ายล่วงหน้าโดยไม่ระบุแผนกแต่พอผ่านเช็คจะบันทึกบัญชีเช็คจ่ายล่วงหน้า

โดยแยกแผนก