1. ตอนทำยอดยกมาของเช็ครับ-เช็คจ่ายจะเปลี่ยนเลขที่เช็คจากรหัสที่ขึ้นต้นด้วย QR- QP เป็น Q1 –Q2 ได้หรือไม่

Navigation:  ระบบการเงิน > ธนาคาร > เช็ครับ >

1. ตอนทำยอดยกมาของเช็ครับ-เช็คจ่ายจะเปลี่ยนเลขที่เช็คจากรหัสที่ขึ้นต้นด้วย QR- QP เป็น Q1 –Q2 ได้หรือไม่

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

เปลี่ยนไม่ได้ เพราะเวลาเพิ่มเช็คเองในทะเบียน โปรแกรมจะขึ้น QR- QP มาให้อัตโนมัติอยู่แล้ว เป็นตั้งแต่เวอร์ชั่นดอสค่ะ