1.  ทำจ่ายวัตถุดิบเพื่อผลิต (PD) ที่เมนูสินค้า 1.1 โดยเบิกเป็นสินค้าชุดธรรมดา ต่อมาได้ทำการแก้ไขเอกสารนี้โดยลบสินค้าตัวประกอบออกไปบางตัว ทำให้จำนวนเงินรวมด้านล่างของเอกสาร ไม่ตรงกับจำนวนเงินของรหัสสินค้าชุดด้านบนที่ใส่ไว้ตอนแรก

Navigation:  ระบบสินค้า > สินค้าประจำวัน > จ่ายสินค้าภายใน >

1.  ทำจ่ายวัตถุดิบเพื่อผลิต (PD) ที่เมนูสินค้า 1.1 โดยเบิกเป็นสินค้าชุดธรรมดา ต่อมาได้ทำการแก้ไขเอกสารนี้โดยลบสินค้าตัวประกอบออกไปบางตัว ทำให้จำนวนเงินรวมด้านล่างของเอกสาร ไม่ตรงกับจำนวนเงินของรหัสสินค้าชุดด้านบนที่ใส่ไว้ตอนแรก

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

โปรแกรมจะไม่สนใจจำนวนเงินของสินค้าชุดด้านบน เพราะเวลาโปรแกรมรวมยอดเงินด้านล่าง จะคำนวณเฉพาะสินค้าตัวประกอบเท่านั้น เพราะถือว่าจะตัดสต๊อกตามนี้

วิธีแก้ไข ให้ลบรายการสินค้าชุดที่อ้างไว้ในPD ออกไป แล้วไปเพิ่มรายละเอียดสินค้าชุดขึ้นมาใหม่ 1 ชุดโดยไม่ต้องใส่สินค้าตัวประกอบที่ไม่ต้องการ แล้วให้ใช้สินค้าชุดใหม่ในการเปิดบิลแทน