เวลาสั่งพิมพ์ ร/ง. Scope การพิมพ์ช่วงวันที่จากไหนถึงไหน โปรแกรมดึงมาจากไหน

Navigation:  แบบฟอร์ม และ รายงาน > พิมพ์แบบอื่น ๆ >

เวลาสั่งพิมพ์ ร/ง. Scope การพิมพ์ช่วงวันที่จากไหนถึงไหน โปรแกรมดึงมาจากไหน

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

·เข้าโปรแกรมครั้งแรกดึงจากวันที่ทำการ

 

·พิมพ์ร/ง.ครั้งต่อไป ดูจากวันที่ Scope ครั้งล่าสุดที่เรียก ร/ง.