9.  การปรับเพิ่มยอดสินค้า ที่เอกสาร JU โปรแกรมจะดึงราคามาให้อัตโนมัติ โปรแกรมดึงราคาจากไหนโปรแกรมจะดึงจากราคาทุนมาตรฐาน (ไม่เหมือนกับการตรวจนับ)แต่เราก็สามารถเปลี่ยนแปลงราคาที่โปรแกรมดึงขึ้นมาให้ได้

Navigation:  ระบบสินค้า > สินค้าประจำวัน > ปรับปรุงยอดสินค้า >

9.  การปรับเพิ่มยอดสินค้า ที่เอกสาร JU โปรแกรมจะดึงราคามาให้อัตโนมัติ โปรแกรมดึงราคาจากไหนโปรแกรมจะดึงจากราคาทุนมาตรฐาน (ไม่เหมือนกับการตรวจนับ)แต่เราก็สามารถเปลี่ยนแปลงราคาที่โปรแกรมดึงขึ้นมาให้ได้

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

โปรแกรมจะดึงจากราคาทุนมาตรฐาน (ไม่เหมือนกับการตรวจนับ) แต่เราก็สามารถเปลี่ยนแปลงราคาที่

โปรแกรมดึงขึ้นมาให้ได้