8.  สร้างข้อมูลตรวจนับเสร็จแล้ว ต้องการบันทึกยอดสินค้า มีบางคลังไม่ขึ้นให้บันทึก

Navigation:  ระบบสินค้า > สินค้าประจำวัน > ปรับปรุงยอดสินค้า >

8.  สร้างข้อมูลตรวจนับเสร็จแล้ว ต้องการบันทึกยอดสินค้า มีบางคลังไม่ขึ้นให้บันทึก

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

สาเหตุ   คลังสินค้าที่ไม่ขึ้น เพราะมีแต่ในเริ่มระบบ แต่ ไม่มีในเมนูสินค้า ข้อ 2. รายละเอียดสินค้า ตรงคอลัมน์คลัง