7.  นำสินค้าชุดธรรมดามาเปิดใน JU เรียบร้อยแล้ว กด F8  เลื่อนมาที่รหัสสินค้าตัวประกอบ คอลัมน์ชื่อสินค้าขึ้นเป็นชื่อสินค้าชุดเหมือนตัวแม่ ทั้งหมด

Navigation:  ระบบสินค้า > สินค้าประจำวัน > ปรับปรุงยอดสินค้า >

7.  นำสินค้าชุดธรรมดามาเปิดใน JU เรียบร้อยแล้ว กด F8  เลื่อนมาที่รหัสสินค้าตัวประกอบ คอลัมน์ชื่อสินค้าขึ้นเป็นชื่อสินค้าชุดเหมือนตัวแม่ ทั้งหมด

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

วิธีแก้ไข   ให้แก้ไขที่เริ่มระบบ ข้อ1. กำหนดค่าเริ่มต้นต่าง ๆ 3. ระบบสินค้าคงเหลือ 1. รายละเอียดทั่วไป ข้อย่อยที่ 27.

เปลี่ยนชื่อสินค้าในเอกสารรายการประจำวัน ให้เอาติ๊กถูกออก