6.  ในเมนูตรวจนับสินค้า หัวข้อบันทึกปริมาณที่ตรวจนับได้ สามารถ

แก้ไขวันที่ตรวจนับได้หรือไม่หลังจากป้อนยอดที่ตรวจนับเข้าไปเรียบร้อยแล้ว

Navigation:  ระบบสินค้า > สินค้าประจำวัน > ปรับปรุงยอดสินค้า >

6.  ในเมนูตรวจนับสินค้า หัวข้อบันทึกปริมาณที่ตรวจนับได้ สามารถ

แก้ไขวันที่ตรวจนับได้หรือไม่หลังจากป้อนยอดที่ตรวจนับเข้าไปเรียบร้อยแล้ว

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

ทำได้โดยกด <Alt+E> แก้ไขยอดที่ตรวจนับได้ให้เป็น -1 ไปก่อน จากนั้นจึงแก้ไขวันที่ตรวจนับ