4.  สร้างข้อมูลตรวจนับ แล้วมีสินค้าบางตัว ไม่โชว์ในข้อ 6.3 บันทึกปริมาณที่นับได้

Navigation:  ระบบสินค้า > สินค้าประจำวัน > ปรับปรุงยอดสินค้า >

4.  สร้างข้อมูลตรวจนับ แล้วมีสินค้าบางตัว ไม่โชว์ในข้อ 6.3 บันทึกปริมาณที่นับได้

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

สาเหตุ   เป็นเพราะตอนสร้างข้อมูลตรวจนับ ในข้อ 1. สร้างข้อมูลตรวจนับ ในช่องตรวจนับครั้งสุดท้ายก่อนวันที่ระบุเป็นวันที่ 31/07/49 ซึ่งเป็นวันที่ก่อนวันที่ตรวจนับครั้งล่าสุดนี้

วิธีการดูวันที่ตรวจนับครั้งล่าสุด   ให้ไปที่เมนูสินค้า 7.3 แก้ไขรายการต่าง ๆของสินค้า ค้นหาสินค้าที่ต้องการ จากนั้นกด F8 แล้วดูคอลัมน์ตรวจนับ ดังรูป จะเห็นว่าวันที่ตรวจนับมากกว่า วันที่ที่ระบุข้างต้น โปรแกรมก็จะไม่ขึ้นสินค้ามาให้บันทึกอีก เพราะฉะนั้นถ้าจะตรวจนับใหม่ ต้องใส่วันที่ครั้งสุดท้ายก่อนวันที่ ให้มากกว่าวันที่ ในคอลัมน์ตรวจนับ

 

 

ST_TK01