13. หน้าตรวจนับสินค้าข้อ 3. ต้องการให้แต่ละเครื่องในระบบแลน สามารถช่วยกันบันทึกยอดตรวจนับ พร้อมกันได้

Navigation:  ระบบสินค้า > สินค้าประจำวัน > ปรับปรุงยอดสินค้า >

13. หน้าตรวจนับสินค้าข้อ 3. ต้องการให้แต่ละเครื่องในระบบแลน สามารถช่วยกันบันทึกยอดตรวจนับ พร้อมกันได้

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

สาเหตุ โปรแกรมเก่ามีการ Lock ไฟล์รหัสคลังสินค้า (ISTAB) ไว้ทำให้คีย์พร้อมกันไม่ได้

 

วิธีแก้ไข โปรแกรมวินโดว์สามารถทำได้ โดยวันที่โปรแกรม 30/06/49