12.  สร้างรายการตรวจนับสินค้าที่เมนูสินค้า 6.1  สั่งพิมพ์แบบฟอร์มเพื่อตรวจนับที่ 6.2 สินค้าบางตัวออก  บางตัวไม่ออก ทั้ง ๆ ที่กำหนดครอบคลุมทั้งหมดแล้ว

 

Navigation:  ระบบสินค้า > สินค้าประจำวัน > ปรับปรุงยอดสินค้า >

12.  สร้างรายการตรวจนับสินค้าที่เมนูสินค้า 6.1  สั่งพิมพ์แบบฟอร์มเพื่อตรวจนับที่ 6.2 สินค้าบางตัวออก  บางตัวไม่ออก ทั้ง ๆ ที่กำหนดครอบคลุมทั้งหมดแล้ว

 

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

สาเหตุ พิมพ์แบบฟอร์มเพื่อตรวจนับที่ 6.2 ตรงชั้นเก็บกำหนดเป็นว่าง แต่ในรายละเอียดสินค้ามีการใส่ชั้นเก็บไว้

 

วิธีแก้ไข โดยสั่งพิมพ์แบบฟอร์มเพื่อตรวจนับ 6.2  ต้องกำหนดชั้นเก็บเป็นจากว่าง ๆ ถึง ๙๙  ถึงจะออกครบ  เป็นตั้ง V. DOS แล้วแต่เนื่องจาก ในดอส จะมีการ Default ค่าเป็น จากว่าง ถึง ๙๙๙๙ อยู่แล้วซึ่งต่างจาก V. WINDOWS ที่กำหนดเป็น จาก ว่าง ถึง ว่าง