9.  ใช้งานโปรแกรมแล้วแถบเมนูในตัวโปรแกรมหาย เป็นเฉพาะบางเครื่อง

Navigation:  มีปัญหาในการเรียกใช้โปรแกรม,เข้าไม่ได้,ขึ้น Run... >

 9.  ใช้งานโปรแกรมแล้วแถบเมนูในตัวโปรแกรมหาย เป็นเฉพาะบางเครื่อง

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

สาเหตุ  เนื่องจากความละเอียดของหน้าจอ

 

วิธีแก้ไข  ให้แก้ PROPERTIES ของ WITDOWS ในส่วนของค่า SETTINGS ส่วนของ SCREEN RESOLUTION    และ COLOR QUALITY กำหนดค่าให้สูงขึ้น