6.  ติดตั้งโปรแกรมผ่านเครื่องลูก โปรแกรมฟ้องว่า ไม่สามารถเขียนไฟล์ ADM32.EXE ได้

Navigation:  ติดตั้งโปรแกรม >

6.  ติดตั้งโปรแกรมผ่านเครื่องลูก โปรแกรมฟ้องว่า ไม่สามารถเขียนไฟล์ ADM32.EXE ได้

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

สาเหตุ

ไม่สามารถเขียนไฟล์ลงบนเครื่องแม่ข่ายได้

 

permisxp01

 

 

วิธีแก้ไข

ให้เปิดหัวข้อ Sharing แล้วมาร์คเครื่องหมายถูกที่ Allow network users to change my files ถ้าไม่มาร์คเครื่องหมายถูกไว้ การแชร์ก็จะเป็นแบบ Read-only ไม่สามารถเขียนไฟล์ลงไปได้

 

permisxp02

 

 

ในกรณีที่หน้าต่าง Sharing ไม่ได้เป็นแบบ Simple ให้กำหนดดังนี้

 

Classic Sharing

 

คลิ๊กที่ปุ่ม Permissions

 

Share Full

 

เลือกกลุ่ม Everyone แล้ว มาร์คเครื่องหมาย ที่รายการ Full Control

สุดท้ายให้คลิ๊กที่ปุ่ม OK

 

หากปัญหาดังกล่าวยังไม่หมดไป ให้ท่านศึกษาเพิ่มเติมจากหัวข้อการ Share Drive

 

หากปัญหาดังกล่าวยังไม่หมดไปหลังจากได้ทำการตรวจสอบ Share Drive แล้ว ให้ลองทดสอบดังนี้

- รีสตาร์ทเครื่อง Server ใหม่ โดยกดปุ่ม F8 ย้ำๆ หลังจากนั้นจะมีรายการขึ้นมาให้เลือก

- เลือกรายการ Saft Mode with Networking

- เมื่อ Server บู้ทเรียบร้อยให้ทำการ ติดตั้งโปรแกรมเอ็กซ์เพรสอีกครั้ง