24. คีย์ข้อมูลเดบิตเครดิตที่สมุดรายวันเอง แล้วแจ้งว่าโปรแกรมไม่ลำดับรายการเดบิตเครดิตให้ เช็คตรงการสร้างสมุดรายวันตรงเดบิตเครดิตที่สมุดรายวันเอง ก็ไม่ได้ตอบเป็น Y ไว้

Navigation:  ระบบบัญชี > สมุดรายวัน >

24. คีย์ข้อมูลเดบิตเครดิตที่สมุดรายวันเอง แล้วแจ้งว่าโปรแกรมไม่ลำดับรายการเดบิตเครดิตให้ เช็คตรงการสร้างสมุดรายวันตรงเดบิตเครดิตที่สมุดรายวันเอง ก็ไม่ได้ตอบเป็น Y ไว้

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

สาเหตุ เนื่องจากรายการที่ลูกค้าคีย์มีการสร้างต้นแบบการบันทึกบัญชีไว้