4.  ทำเอกสารปรับปรุงต้นทุน โดยอ้างถึงล๊อตปีเก่า หรือข้ามปี จะขึ้น Error 2664

Navigation:  ระบบสินค้า > สินค้าประจำวัน > ปรับปรุงต้นทุนสินค้า >

4.  ทำเอกสารปรับปรุงต้นทุน โดยอ้างถึงล๊อตปีเก่า หรือข้ามปี จะขึ้น Error 2664

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

ca_error2664

สาเหตุ ตามเงื่อนไขที่แจ้งดังรูป ส่วนกรณีที่สามารถทำได้ ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไข คือ

1. จะต้องล๊อตที่อ้างจะต้องมียอดคงเหลืออยู่

2. เอกสารที่ทำปรับต้นทุน จะต้องเป็นเอกสารที่มีวันที่ที่อยู่ภายในรอบบัญชีงวด 1 -12 เท่านั้น ส่วนงวด 13 -24 ไม่สามารถเปิดบิลได้เพราะโปรแกรมเมอร์เกรงว่าถ้าปล่อยให้ทำได้หลังจาก

ปิดประมวผผลแล้วอาจจะมีปัญหาเรื่องหาล๊อตปรับต้นทุนไม่เจอ เพราะล๊อตนั้นอาจจะถูก

ขายหมดไปแล้ว แต่อย่างใดก็ตามก็ไม่แนะนำให้ปรับต้นทุนข้ามปี ควรทำตามคำแนะนำตามรูป