1.  ทำรายการปรับปรุงต้นทุนสินค้า (เมนูสินค้า ข้อ 1.) แต่โปรแกรมลงบัญชีให้ผิด (ใช้วิธีการบันทึกบัญชีแบบ Perpetual) ซึ่งเมื่อตรวจสอบในเมนูกำหนดเลขที่เอกสาร ก็พบว่ามีการระบุเลขที่บัญชีไว้ผิด แต่เมื่อจะแก้ไขโปรแกรมกลับข้าม

ช่องเลขที่บัญชีนี้ไป 

 

Navigation:  ระบบสินค้า > สินค้าประจำวัน > ปรับปรุงต้นทุนสินค้า >

1.  ทำรายการปรับปรุงต้นทุนสินค้า (เมนูสินค้า ข้อ 1.) แต่โปรแกรมลงบัญชีให้ผิด (ใช้วิธีการบันทึกบัญชีแบบ Perpetual) ซึ่งเมื่อตรวจสอบในเมนูกำหนดเลขที่เอกสาร ก็พบว่ามีการระบุเลขที่บัญชีไว้ผิด แต่เมื่อจะแก้ไขโปรแกรมกลับข้าม

ช่องเลขที่บัญชีนี้ไป 

 

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีแบบ Perpetual โปรแกรมจะใช้เลขที่บัญชีที่กำหนดไว้ที่กลุ่มบัญชีสินค้า ของสินค้ารหัสนี้มาทำการบันทึกบัญชีให้ จึงไม่ยอมให้ผู้ใช้แก้ไขเลขที่บัญชีด้านเดบิทได้ ดังนั้นหากต้องการแก้ไข จะต้องเปลี่ยนวิธีการบันทึกบัญชีเป็นแบบ Periodic ชั่วคราวก่อน จากนั้นจึงจะเข้าไปลบเลขที่บัญชีสินค้า ในเมนูกำหนดเลขที่เอกสารนี้ได้ (อย่าลืม! เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ให้แก้ไขวิธีการบันทึกบัญชีให้กลับเป็น Perpetual เหมือนเดิม)