2.  ใส่รูปแบบตัวเลขในสร้างงบการเงินเป็นทศนิยม 4 ตำแหน่ง เพื่อให้คอลัมน์ผลลัพธ์ที่เกิดจากใส่สูตร คำนวณทศนิยมออกครบทั้ง 4 ตำแหน่ง แต่ผลลัพธ์ที่ได้ โปรแกรมจะมองแค่ทศนิยม 2 ตำแหน่งแรก ส่วนหลักที่3 –4 จะออกเป็น 0 เสมอ ตัวอย่างเช่น  50,5234.1234 ผลที่ออกมาจะได้เท่ากับ 50,5234.1200

Navigation:  ระบบบัญชี > งบการเงิน >

2.  ใส่รูปแบบตัวเลขในสร้างงบการเงินเป็นทศนิยม 4 ตำแหน่ง เพื่อให้คอลัมน์ผลลัพธ์ที่เกิดจากใส่สูตร คำนวณทศนิยมออกครบทั้ง 4 ตำแหน่ง แต่ผลลัพธ์ที่ได้ โปรแกรมจะมองแค่ทศนิยม 2 ตำแหน่งแรก ส่วนหลักที่3 –4 จะออกเป็น 0 เสมอ ตัวอย่างเช่น  50,5234.1234 ผลที่ออกมาจะได้เท่ากับ 50,5234.1200

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

วิธีแก้ไข ให้แล้ววันที่ 06/09/49