18. บันทึกทะเบียนทรัพย์สินแล้ว โปรแกรมไม่บันทึกบัญชีการคิดค่าเสื่อมให้ แต่ที่ทะเบียนทรัพย์สินในแท๊บของเสื่อมมีตัวเลขค่าเสื่อม

Navigation:  ระบบบัญชี > ทรัพย์สิน >

18. บันทึกทะเบียนทรัพย์สินแล้ว โปรแกรมไม่บันทึกบัญชีการคิดค่าเสื่อมให้ แต่ที่ทะเบียนทรัพย์สินในแท๊บของเสื่อมมีตัวเลขค่าเสื่อม

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

วิธีแก้ไข  ให้ไปเช็คที่กลุ่มบัญชีทรัพย์สินว่า ตรงเลขที่บัญชีค่าเสื่อมราคา กับ ค่าเสื่อมราคาสะสม กำหนดเป็นเลขที่บัญชีเดียวกันหรือไม่ ถ้าใช้ต้องแก้ไขให้ถูกต้องแล้วไปสั่งคิดค่าเสื่อม+ลงบัญชีใหม่ที่ทะเบียนทรัพย์สินอีกครั้ง