9. หน้าจอรายละเอียดลูกค้า ในช่องสถานะลูกค้ามีฟิลด์ active,inactive

Navigation:  ระบบขาย > ลูกหนี้ >

 9. หน้าจอรายละเอียดลูกค้า ในช่องสถานะลูกค้ามีฟิลด์ active,inactive

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

  ฟิลด์ทั้งหมดนี้ไม่ได้ใช้ทำอะไรเลยเพียงแต่พี่เอี๋ยสร้างขึ้นมาให้ nestle ใช้เท่านั้น