1.  ต้องการคุมบัญชีดอกเบี้ยเงินกู้  

Navigation:  ระบบการเงิน > ประยุกต์การใช้งาน >

1.  ต้องการคุมบัญชีดอกเบี้ยเงินกู้  

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

1.  สร้างรายละเอียดค่าใช้จ่าย ตั้งเป็นรหัสเงินสด ผูกบัญชีค่าใช้จ่ายเป็น บัญชีเงินสด

2.  สร้างรายละเอียดผู้จำหน่าย ตั้งเป็นรหัสของเจ้าหนี้เงินกู้ ผูกบัญชีเจ้าหนี้เป็น   บัญชีเงินกู้

3.  บันทึกรายการซื้อเงินเชื่อ อ้างรหัสผู้จำหน่ายที่สร้างขึ้น และอ้างด้วยรหัสค่าใช้จ่ายที่สร้างขึ้น

4.  ตอนจ่ายชำระหนี้ จ่ายเฉพาะดอกเบี้ยเงินกู้  ส่วนเงินต้นเหลือเท่าเดิม

โดยตอนที่จ่ายชำระหนี้ให้ใส่ยอดชำระเป็น 0 ใส่ดอกเบี้ยจ่ายตามที่จ่ายจริง และใส่เงินสดเท่ากับดอกเบี้ยจ่าย