15. ยกเลิกเอกสาร แล้วไม่มีในรายวัน

Navigation:  ระบบบัญชี > สมุดรายวัน >

15. ยกเลิกเอกสาร แล้วไม่มีในรายวัน

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

 เอกสาร รับชำระหนี้ [RE] และจ่ายชำระหนี้ [PS] ไม่ว่าจะเป็นดอสหรือวินโดว์        ถ้ายกเลิกแล้วจะไม่มีเอกสารในสมุดรายวัน        จะไม่เหมือนกับเอกสารขายหรือซื้อ จะมีในสมุดรายวันด้วยทั้งเกณฑ์สิทธิ, เกณฑ์เงินสดและประเภทราคาเป็น 0

 

 แต่ถ้าเอกสาร รับชำระหนี้ [RE] และจ่ายชำระหนี้ [PS] เป็นเกณฑ์เงินสด ยกเลิกแล้วก็จะมีเอกสารค้างอยู่ในรายวัน