1.  พิมพ์ผังบัญชี ออกจอภาพ ด้านหลังสุดจะขึ้น ตัวอักษร T

Navigation:  ระบบบัญชี > ผังบัญชี/ยอดยกมา >

1.  พิมพ์ผังบัญชี ออกจอภาพ ด้านหลังสุดจะขึ้น ตัวอักษร T

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

สาเหตุ       Nature ของบัญชีผิดพลาด

วิธีแก้ไข   ไปที่เมนูผังบัญชี แล้วไปที่บัญชีที่ขึ้นตัวอักษร T ให้กด alt+e แล้ว        enter     ผ่านจนกว่าจะ save