9.  ปัญหาคือถ้าเข้าภาษีขาย กด ALT+P แล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้น แถบเมนูด้านบนก็ยังเป็นสีเทาอยู่  ซึ่งก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเป็นเพราะอะไร

Navigation:  ระบบการเงิน > ภาษีมูลค่าเพิ่ม >

9.  ปัญหาคือถ้าเข้าภาษีขาย กด ALT+P แล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้น แถบเมนูด้านบนก็ยังเป็นสีเทาอยู่  ซึ่งก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเป็นเพราะอะไร

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

เข้าเมนูการเงิน ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีซื้อ ในงวดที่ไม่มีข้อมูล  กด ALT+P  แล้ว แถบเมนูด้านบน จะสามารถคลิ๊กได้ ประเด็นคือลูกค้าต้องการ พิมพ์ รายงานว่าไม่มีรายการ (คลิ๊กข้างพริ้นเตอร์ แล้วเลือก ข้อ 9)  ปัญหาคือถ้าเข้าภาษีขาย กด ALT+P แล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้น แถบเมนูด้านบนก็ยังเป็นสีเทาอยู่  ซึ่งก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเป็นเพราะอะไร

 

วิธีแก้ไข  แนะนำลูกค้า ให้นำต้นฉบับข้อ E ขึ้นมาเป็นแบบฟอร์มที่ 2 ก็จะสามารถสั่งพิมพ์รายงานแบบไม่มีรายการได้จาก เมนูรายงานภาษีได้เลย