เปิดบิลขาย มูลค่าสินค้า 0.22 บาท ภาษีเกิดขึ้น 0.02 แต่พอเราไปดูที่รายงานภาษีแบบ 10, 7, 0 แล้วกลับไม่มีตัวเลขขึ้นมาในช่องร้อยละ 7 ให้

Navigation:  แบบฟอร์ม และ รายงาน > ปัญหาต่าง ๆ ในการพิมพ์รายงาน > 6.  รายงานภาษี > ภาษีขาย >

เปิดบิลขาย มูลค่าสินค้า 0.22 บาท ภาษีเกิดขึ้น 0.02 แต่พอเราไปดูที่รายงานภาษีแบบ 10, 7, 0 แล้วกลับไม่มีตัวเลขขึ้นมาในช่องร้อยละ 7 ให้

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

สาเหตุ  เนื่องจากว่า ถ้าเราไปดู ตรง ~AMTB ในส่วนของ DATA SPEC แล้ว ในส่วนของที่มีการ iif ให้ออกตัวเลขในช่อง มีการใส่ vat_rate >’7.50’ ไว้เลยทำให้รายการนี้ไม่ออก เนื่องจากว่า รายการนี้ ถ้าเราคิดอัตราจริงๆ จะเท่ากับ 0.02*100/0.22 จะได้เท่ากับ 9.09

 

วิธีแก้ไข เพราะฉะนั้นถ้าเราอยากให้ออกถูกต้องเราต้องเปลี่ยน

ของเดิม        amt_b = IIF(vat_rate < ' 6.50' .or. vat_rate > ' 7.50',.......)    

แก้ไขใหม่         amt_b = IIF(vat_rate < ' 6.50' .or. vat_rate > ' 9.10',…)