8. พิมพ์รายงาน 6.1.1.4 (ภาษีซื้อเรียงตามวันที่ใบกำกับ)  ปรากฎว่าเอกสารออกไม่ครบ

Navigation:  ระบบการเงิน > ภาษีมูลค่าเพิ่ม >

8. พิมพ์รายงาน 6.1.1.4 (ภาษีซื้อเรียงตามวันที่ใบกำกับ)  ปรากฎว่าเอกสารออกไม่ครบ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

สาเหตุ   เอกสารที่ป้อนในสมุดรายวันเองโดยตรง จะไม่ออกในรายงานตัวดังกล่าว (เป็นที่โปรแกรม)

วิธีแก้ไข    ส่งแผ่น Update วันที่ 11 มิ.ย. 2552