จะปริ้นรายงาน  6.1.1.1 (รายงานภาษีซื้อประจำงวด) แต่ไม่มีฟอร์มขึ้นมาให้เลือก

Navigation:  แบบฟอร์ม และ รายงาน > ปัญหาต่าง ๆ ในการพิมพ์รายงาน > 6.  รายงานภาษี > ภาษีซื้อ >

จะปริ้นรายงาน  6.1.1.1 (รายงานภาษีซื้อประจำงวด) แต่ไม่มีฟอร์มขึ้นมาให้เลือก

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

   สาเหตุ เพราะลูกค้าไม่เคย นำต้นฉบับฟอร์มภาษีซื้อขึ้นมาแก้ไขเลย