11. แฟ้มภาษีซื้อ มีรายการเอกสาร HP ช่องชื่อผู้ขายสินค้า/ผู้ให้บริการ มี1ใบขึ้นเป็น ซื้อสดจาก ตามด้วยผู้จำหน่าย แต่ใบอื่นจะแสดง ผู้จำหน่าย เท่านั้น

Navigation:  ระบบการเงิน > ภาษีมูลค่าเพิ่ม >

11. แฟ้มภาษีซื้อ มีรายการเอกสาร HP ช่องชื่อผู้ขายสินค้า/ผู้ให้บริการ มี1ใบขึ้นเป็น ซื้อสดจาก ตามด้วยผู้จำหน่าย แต่ใบอื่นจะแสดง ผู้จำหน่าย เท่านั้น

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

สาเหตุ มีการไปเพิ่มรายการภาษีซื้อในหน้าเอกสารรายวันซื้อเอง ซึ่งช่องผู้ขายสินค้า/ผู้ให้บริการ จะขึ้นอัตโนมัติเป็น ซื้อสดจาก ตามด้วยผู้จำหน่าย

วิธีการแก้ไข จะต้องเข้าไปลบในสมุดรายวัน รายการภาษืซื้อเอง ในช่องชื่อผู้ขายสินค้า

 

หมายเหตุ  โปรแกรมตัวใหม่จะมีช่อง

q SA (Self Add )  เป็นข้อมูลที่เพิ่มเข้าไปเองในหน้าจอแฟ้มภาษีโดยตรง

q HM (Has Modified ) เป็นข้อมูลที่ผ่านมาจากระบบต่างๆ ตามปกติ

แต่มีการเข้ามาแก้ไขเพิ่มเติมในหน้าจอแฟ้มภาษี จะขึ้น Y                                                        ถ้าเป็นรายการภาษีที่คีย์มาจากสมุดรายวัน ช่อง SA จะเป็นว่างๆ