6.  ต้องการลบคำอธิบายในแฟ้มภาษีขาย เช่น 'ขายเงินเชื่อให้ ' ออกไป ซึ่งก็ต้องไปแก้ไขใน กำหนดเลขที่เอกสาร แต่ไม่ได้มีการเชื่อมต่อบัญชีไว้หรือ N เลยต้องมา กดแก้ไขในบิลขาย พอไปดูในแฟ้มภาษีขายกลับมี ข้อความ  'ขายเงินเชื่อให้ ' ขึ้นมาเหมือนเดิม

Navigation:  ระบบการเงิน > ภาษีมูลค่าเพิ่ม >

6.  ต้องการลบคำอธิบายในแฟ้มภาษีขาย เช่น 'ขายเงินเชื่อให้ ' ออกไป ซึ่งก็ต้องไปแก้ไขใน กำหนดเลขที่เอกสาร แต่ไม่ได้มีการเชื่อมต่อบัญชีไว้หรือ N เลยต้องมา กดแก้ไขในบิลขาย พอไปดูในแฟ้มภาษีขายกลับมี ข้อความ  'ขายเงินเชื่อให้ ' ขึ้นมาเหมือนเดิม

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

สาเหตุ ถ้าไม่มีการเชื่อมต่อบัญชีไว้ แล้วเข้าไปแก้ไขบิล โปรแกรมจะทำการแก้ไข คำอธิบายในแฟ้มภาษี ให้ใหม่เป็นค่าที่โปรแกรมได้กำหนดไว้ ในโครงสร้างของโปรแกรม เช่น กรณีนี้ก็กลับมาขึ้นข้อความ ขายเงินเชื่อให้เหมือนเดิม

วิธีแก้ไข ถ้าไม่เชื่อต่อบัญชีไว้ ก็ไม่สามารถจะแก้ไขได้ ยกเว้น ต้องเชื่อมต่อบัญชีไว้ แล้วไปกดแก้ไขในบิล แล้ว Enter ผ่านจนบันทึก คำอธิบายในแฟ้มภาษีก็จะเป็นไปตามที่กำหนดไว้ใน กำหนดเลขที่เอกสาร