วิธีปรับแต่ง User Account Control (UAC) ใน Windows 7

Navigation:  ระบบ Network ,Share and Map Network Drive >

วิธีปรับแต่ง User Account Control (UAC) ใน Windows 7

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

วิธีปรับแต่ง User Account Control (UAC) ใน Windows 7 มีขั้นตอน ดังนี้

 

uac-win7-01

 

User Account Control มีอยู่ใน Windows ตั้งแต่ Vista เป็นต้นมา ซึ่งก่อเกิดความรำคาญให้กับผู้ใช้ส่วนใหญ่ ด้วย Popup ที่แสดงขึ้นมาในทุก ๆ ครั้งที่มีการปรับแต่ง ค่าต่าง ๆ ใน Windows มีวิธีการปรับแต่งให้น่ารำคาญน้อยลง ดังนี้

1.เปิดเข้าไปที่ Control Panel

 

uac-win7-02

2.คลิกที่ User Accounts

 

uac-win7-03

 

3.คลิกที่ Change User Account Control settings

 

uac-win7-04

 

4.ปรับไว้ที่ค่า Default ดังรูป ซึ่งจะขึ้นเตือนเฉพาะการติดตั้งโปรแกรมใหม่ ๆ ส่วนการปรับแต่งค่าต่าง ๆ ใน windows จะไม่เตือน แล้วคลิก OK

 

uac-win7-05

 

uac-win7-06

 

5.และถ้ามีหน้าต่าง User Account Control ขึ้นมาก็คลิก Yes

 

uac-win7-07

 

หมายเหตุ

ส่วนของการตั้งค่า UAC ที่มี 4 ระดับนั้น มีรายละเอียด ดังนี้

   * Always notify - ขึ้นเตือนเมื่อติดตั้งโปรแกรม และปรับแต่ง Windows

   * Default - ขึ้นเตือนเฉพาะติดตั้งโปรแกรม ปรับแต่ง Windows ไม่เตือน

   * Default, not dim - เหมือนอันที่สอง แต่ไม่ต้องทำหน้าจอดำและบังคับคลิกเฉพาะ UAC

   * Never notify - ปิด UAC ทิ้งไปเลย