5.  นำไฟล์ของโปรแกรมยื่นผ่าน Internet ของสรรพากรขั้นตอน Upload จะฟ้อง 'แฟ้มข้อมูลไม่ถูกต้อง'

Navigation:  ระบบการเงิน > ปัญหาที่เกิดจากการยื่น แบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย ผ่าน Internet > ภ.ง.ด.53 >

5.  นำไฟล์ของโปรแกรมยื่นผ่าน Internet ของสรรพากรขั้นตอน Upload จะฟ้อง 'แฟ้มข้อมูลไม่ถูกต้อง'

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

สาเหตุ   เกิดจากลูกค้าแนบไฟล์ xxx.Text ที่ Save จากเอ็กซ์เพรส ไปเลย

โดยไม่ได้ผ่านโปรแกรมโอนข้อมูลของสรรพากรก่อน