พิมพ์ ภงด.1ก  แล้วโปรแกรมขึ้น Error ว่า ไม่สามารถเปิดไฟล์ แล้วชี้ไปที่   d:\expressI\Thai\ixtxs01.rl

Navigation:  แบบฟอร์ม และ รายงาน > ปัญหาต่าง ๆ ในการพิมพ์รายงาน > 6.  รายงานภาษี > ภาษีหัก ณ ที่จ่าย >

พิมพ์ ภงด.1ก  แล้วโปรแกรมขึ้น Error ว่า ไม่สามารถเปิดไฟล์ แล้วชี้ไปที่   d:\expressI\Thai\ixtxs01.rl

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

สาเหตุ  เนื่องจากว่า ยังไม่มีการนำต้นฉบับ ภงด.3 หรือ 53 ขึ้นมาแก้ไข เลย โปรแกรมเลยพยายามหาไฟล์นี้ในที่เก็บข้อมูลตอนพิมพ์ พอหาไม่เจอ เลยมองไปที่ โฟลเดอร์ Thai แล้วพอหาไม่เจอ เลยแสดง error ตัวนี้ขึ้นมา

 

วิธีแก้ไข ให้นำต้นฉบับ ภงด.3 หรือ 53 ขึ้นมา แล้วแก้ไข หลังจากแก้เสร็จให้ กด นำแบบทดสอบไปทับข้อ 1 หลังจากนั้นก็สามารถพิมพ์ได้ปกติ