1.  หลังจากเลือกโอนย้ายข้อมูลแล้วขึ้นข้อผิดพลาด "ข้อมูลเลขประจำตัวผู้เสียภาษีต้องขึ้นต้นด้วย 1

และ 2 เท่านั้นบรรทัดที่1"

Navigation:  ระบบการเงิน > ปัญหาที่เกิดจากการยื่น แบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย ผ่าน Internet > ภ.ง.ด.03 >

1.  หลังจากเลือกโอนย้ายข้อมูลแล้วขึ้นข้อผิดพลาด "ข้อมูลเลขประจำตัวผู้เสียภาษีต้องขึ้นต้นด้วย 1

และ 2 เท่านั้นบรรทัดที่1"

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

เลือกคลิ๊กปุ่ม โอนย้ายข้อมูล

 

pro5-01

 

ขึ้นพบข้อผิดพลาด ตามรูปข้างล่าง

 

pro5-02

 

สาเหตุ อาจจะเกิดจากข้อมูลที่จะโอนบางบรรทัดเลขประจำตัวผู้เสียภาษีหรือเลขประชาชนผิด เช่น เลขประจำตัวผู้เสียภาษีควรจะขึ้นต้นด้วยเลข 3 ถ้าเป็นบุคคลธรรมดา แต่ถ้าเป็นเลขของคณะบุคคลก็จะเป็นเลข 2 อย่างนี้เป็นต้น