17. หน้าจอโอนย้ายข้อมูล เมนูอื่นๆ A  ข้อ 4 มีให้ติ๊ก ทั้งรายละเอียดคลังสินค้า และ คลังสินค้า ต่างกันอย่างไร

Navigation:  เมนูอื่นๆ > โอนข้อมูล >

17. หน้าจอโอนย้ายข้อมูล เมนูอื่นๆ A  ข้อ 4 มีให้ติ๊ก ทั้งรายละเอียดคลังสินค้า และ คลังสินค้า ต่างกันอย่างไร

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

tranrl

 

q  รายละเอียดคลังสินค้า  หมายถึง ข้อมูลใน F8 ของหน้าจอสินค้า ว่าจะเอามาด้วยหรือไม่

q  คลังสินค้า  หมายถึง ที่เมนูเริ่มระบบ ข้อ 2 กำหนดตารางข้อมูล  คลังสินค้า

ถ้าเวลาโอนข้อมูล แล้วไม่ได้ติ๊กช่อง รายละเอียดคลังสินค้า เวลาโอนมา ถ้ามีการเดินรายการของคลังนั้น ๆ เมื่อกดสั่งคำนวณ โปรแกรมก็จะอัพเดท คลังเช้าไปใน F8 ให้เลย