11. การกรอกเช็คในสมุดรายวัน แล้วมีการโอนเฉพาะสมุดรายวันไม่ได้โอนการผ่านเช็คจ่าย ไม่มีรายวันการผ่านให้

Navigation:  เมนูอื่นๆ > โอนข้อมูล >

11. การกรอกเช็คในสมุดรายวัน แล้วมีการโอนเฉพาะสมุดรายวันไม่ได้โอนการผ่านเช็คจ่าย ไม่มีรายวันการผ่านให้

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

ถ้ามีการกรอกเช็คใน สมุดรายวันจ่าย (PV) แล้วมีการผ่านเช็ค(QP) เมื่อมีการเลือกโอนหรือติ๊กคอลัมน์การผ่านเช็ค (จ่าย) และระบุสมุดรายวันจ่าย(PV) รายการที่จะถูกโอนไปจะมีทั้งที่เป็นเอกสารPVและ QP ทะเบียนเช็คจ่าย และรายการสมุดรายวัน QP ที่ผ่านแล้ว

แต่ถ้าไม่โอน หรือไม่ติ๊กคอลัมน์ การผ่านเช็ค(จ่าย) และโอนหรือติ๊ก เฉพาะเล่มของสมุดรายวัน(PV)   จะมีข้อมูลที่โอนมาให้คือ สมุดรายวัน(PV) และ เอกสารทะเบียนเช็คจ่ายQP แต่รายการในสมุดรายวันที่เป็น QP ผ่านเช็คไม่ถูกโอน มาให้

 

วิธีแก้ไข ต้องไปสั่งลงบัญชีใหม่ที่ทะเบียนเช็คจ่าย QP