10.รหัสสินค้าปลายทางหรือต้นทางมีการเปลี่ยนรหัสสินค้าซึ่งทำให้ข้อมูลปลายทาง

มีเอกสารเหมือนกัน แต่รหัสสินค้าข้างใน F8 ไม่ตรงกันแล้วทำการโอนข้อมูลมาที่ปลายทาง

จะทำให้ข้อมูลเบิ้ลกันหรือเปล่า

Navigation:  เมนูอื่นๆ > โอนข้อมูล >

10.รหัสสินค้าปลายทางหรือต้นทางมีการเปลี่ยนรหัสสินค้าซึ่งทำให้ข้อมูลปลายทาง

มีเอกสารเหมือนกัน แต่รหัสสินค้าข้างใน F8 ไม่ตรงกันแล้วทำการโอนข้อมูลมาที่ปลายทาง

จะทำให้ข้อมูลเบิ้ลกันหรือเปล่า

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

เวลาโอนข้อมูลมาทับที่ปลายทาง โปรแกรมจะมีถามว่าต้อง การทับเอกสารใบนี้หรือไม่ ถ้าเราเลือกทับโปรแกรมก็จะเอารหัสสินค้าต้นทางที่มีการเปลี่ยนรหัสไปแล้วมาทับที่เอกสารปลายทางทันที หรือ ถ้าปลายทางมีการเปลี่ยนรหัสสินค้า ก็จะถูกต้นทางทับรหัสสินค้าไป แต่ใน STMAS  และสินค้าข้อ 2. รายละเอียดสินค้าจะมีรหัสสินค้า 2 ตัว ก็ต้องใช้วิธีการรวมรหัสสินค้า บิลต่าง ๆ ก็จะถูกแก้ไขให้หมด

 

หมายเหตุ ใช้ได้ทั้งรหัสลูกหนี้ ,เจ้าหนี้ ,รหัสรายได้ และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

แต่ถ้าทั้ง 2 ฝั่ง มีรหัสสินค้าเหมือนกัน  (หรือ รหัสลูกค้า และเจ้าหนี้ เป็นต้น) แต่ฝั่งสาขามีการแก้ไขชื่อสินค้าแล้วทำการเปิดบิล และเมื่อมีการโอนข้อมูลโดยตอบ Y เพื่อให้โอนฐานข้อมูลรายละเอียดสินค้าด้วย  ที่รายละเอียดสินค้า ข้อ 2. ชื่อสินค้าของฝั่งสนญ.ก็ยังคงเป็นชื่อเดิม เพราะโปรแกรมจะเช็คแค่รหัสเป็นหลักถ้ามีอยู่แล้วก็จะไม่เพิ่มให้