13.  ลูกค้าเป็นสำนักงานบัญชี ซึ่งเค้ามีโปรแกรมทั้งเวอร์ชั่น 1.0 และ 1.5 แต่ลูกค้าของเค้าเป็นเวอร์ชั่น 1.5 คำถามคือ ถ้าต้องการจะดึงข้อมูลของเวอร์ชั่น 1.5 มาใช้ในเวอร์ชั่น 1.0 ทำได้หรือไม่

Navigation:  เมนูอื่นๆ > โอนข้อมูล >

13.  ลูกค้าเป็นสำนักงานบัญชี ซึ่งเค้ามีโปรแกรมทั้งเวอร์ชั่น 1.0 และ 1.5 แต่ลูกค้าของเค้าเป็นเวอร์ชั่น 1.5 คำถามคือ ถ้าต้องการจะดึงข้อมูลของเวอร์ชั่น 1.5 มาใช้ในเวอร์ชั่น 1.0 ทำได้หรือไม่

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

สามารถทำได้ โดยมีวิธีการดังนี้

ต้องดึงข้อมูลสำรองที่เป็นเวอร์ชั่น 1.5 ลงในโปรแกรม Express เวอร์ชั่น 1.5 ก่อน จากนั้นใช้หัวข้อโอนข้อมูลในตัวโปรแกรม แล้วเปิดโปรแกรม Express เวอร์ชั่น 1.0 ขึ้นมากำหนด บริษัทใหม่แล้วใช้หัวข้อรับโอนข้อมูล ข้อมูลทั้งหมดที่เป็นเวอร์ชั่น 1.5 ก็จะมาโชว์ใน 1.0 เลย ซึ่งหัวข้อรับโอนข้อมูลโปรแกรมจะไม่ได้เช็คข้อมูลว่า

เป็นของเวอร์ชั่นอะไร