12. การโอนข้อมูลจากแผ่นดิสก์ มารวมกับข้อมูลปัจจุบัน ตั้งชื่อว่า ay เมื่อทำการโอนข้อมูลกลับฟ้องว่าไม่พบแฟ้มข้อมูลสำรอง e:\1.5

Navigation:  เมนูอื่นๆ > โอนข้อมูล >

12. การโอนข้อมูลจากแผ่นดิสก์ มารวมกับข้อมูลปัจจุบัน ตั้งชื่อว่า ay เมื่อทำการโอนข้อมูลกลับฟ้องว่าไม่พบแฟ้มข้อมูลสำรอง e:\1.5

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

สาเหตุ เพราะนำข้อมูลสำรองการโอนคือ ay.5 และ ay.5brไปไว้ในโฟลเดอร์ e:\1.data เมื่อมีการดึงข้อมูลมาใช้โปรแกรมจะตัดชื่อโฟลเดอร์ข้อมูลที่อยู่หลัง 1. ออก ทำให้มองเห็นชื่อเป็น 1.5 จึงดึงข้อมูลมาโอนรวมไม่ได้

 

วิธีแก้ไข  ห้ามตั้งชื่อโฟลเดอร์สำหรับเก็บข้อมูลโดยใส่จุดด้วย