8.  เวลาโอนเช็ครับที่สถานะเป็นเช็คคืนไม่ถูกโอนไปให้ที่สาขาด้วย

Navigation:  เมนูอื่นๆ > โอนข้อมูล >

8.  เวลาโอนเช็ครับที่สถานะเป็นเช็คคืนไม่ถูกโอนไปให้ที่สาขาด้วย

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

 

สถานะเช็คคืน จะไม่สามารถโอนไปได้เป็นที่โปรแกรม