7.  กำหนดข้อมูลในการโอนขึ้นแผ่นดิสก์ตั้งแต่วันที่ 1- 31/1/49 แต่ฝั่งผู้รับโอนต้องการรับโอนแค่วันที่ 12-31/1/49 (ระบุวันที่ได้) แต่ข้อมูลที่โอนมากลับโอนมาทั้งหมดคือ 1-31/1/49

Navigation:  เมนูอื่นๆ > โอนข้อมูล >

7.  กำหนดข้อมูลในการโอนขึ้นแผ่นดิสก์ตั้งแต่วันที่ 1- 31/1/49 แต่ฝั่งผู้รับโอนต้องการรับโอนแค่วันที่ 12-31/1/49 (ระบุวันที่ได้) แต่ข้อมูลที่โอนมากลับโอนมาทั้งหมดคือ 1-31/1/49

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

 

 

การโอนข้อมูลจะโอนให้ทั้งหมดตามที่ระบุไว้ตั้งแต่ตอนที่กำหนดการโอนขึ้นแผ่นดิสก์