6.  กำหนดรายละเอียดในการโอนเรียบร้อย เมื่อจะโอนขึ้นแผ่นดิสก์ จะมีไฟล์ที่เป็นนามสกุล .CFG เยอะมากอยากจะลบ ต้องทำอย่างไร

Navigation:  เมนูอื่นๆ > โอนข้อมูล >

6.  กำหนดรายละเอียดในการโอนเรียบร้อย เมื่อจะโอนขึ้นแผ่นดิสก์ จะมีไฟล์ที่เป็นนามสกุล .CFG เยอะมากอยากจะลบ ต้องทำอย่างไร

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

 

วิธีแก้ไข  เข้าทางหน้าต่างวินโดวส์  ใน FOLDER ที่เก็บข้อมูล ที่เคยโอนข้อมูล แล้วลบไฟล์ ที่มีนามสกุล .CFG ได้เลย เช่น C:\XP5\TEST\>DEL *.CFG