แฟ้มภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายในเอกสารคนละเดือน จะมายื่นเพิ่มเติมเดือนเดียวกัน แต่พิมพ์รายงานแยกออกเป็นคนละหน้า

Navigation:  แบบฟอร์ม และ รายงาน > ปัญหาต่าง ๆ ในการพิมพ์รายงาน > 6.  รายงานภาษี > ภาษีหัก ณ ที่จ่าย >

แฟ้มภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายในเอกสารคนละเดือน จะมายื่นเพิ่มเติมเดือนเดียวกัน แต่พิมพ์รายงานแยกออกเป็นคนละหน้า

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

แฟ้มภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย มีบางบิลที่เป็นรายการยื่นเพิ่มเติม และบิลที่เป็นรายการยื่นเพิ่มเติมจะเป็นของวันที่ ที่แตกต่างกันไปเช่น 01/06/54  และ 01/07/54  แต่มายื่นเพิ่มเติมเดือน8 ผลคือ รายงานตัวที่เป็นยื่นเพิ่มเติมจะถูกแยกออกเป็น 2 รายงานคือของวันที่ 01/06/54 1รายงาน และ วันที่ 01/07/54 อีกหนึ่งรายงาน   ปัญหาคือลูกค้าต้องการให้รายงานยื่นเพิ่มออกเพียงรายงานตัวเดียว

 

วิธีแก้ไข  ต้องเข้าไปแก้ไขที่ แบบฟอร์มภงด.  ดังนี้

 

ฟอร์มตัวเก่า

tax_pm01

 

 

ฟอร์มที่แก้แล้ว

tax_pm02