4. ภงด.2 ลูกค้าสั่งพิมพ์ใบต่อ ดูจอภาพ แล้วแจ้งว่า ข้อความที่ขึ้นให้ผิด ดังรูป

Navigation:  ระบบการเงิน > ปัญหาที่เกิดจากการยื่น แบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย ผ่าน Internet > ภ.ง.ด.02 >

4. ภงด.2 ลูกค้าสั่งพิมพ์ใบต่อ ดูจอภาพ แล้วแจ้งว่า ข้อความที่ขึ้นให้ผิด ดังรูป

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

tax02-02

 

ลูกค้าเลือกเป็นเงินปันผลไว้ แต่ข้อความ รวมยอดเงินได้และภาษีที่นำส่ง  กลับขึ้นเป็น   ดอกเบี้ยเงินฝาก

ทั้งที่ในตาราง เค้าเลือกเป็นเงินปันผล แต่ทำไมสรุปด้านล่างกลับขึ้นหัวข้อให้ผิด

สาเหตุ เวลาที่เรากรอก ภงด.2 จะมีให้ใส่กลุ่ม ต้องเลือกกลุ่มให้ตรงกับประเภทเงินได้ด้วย ซึ่งลูกค้าไปเลือกกลุ่ม 2 ไว้ ซึ่งกลุ่ม2 ไว้ ต้องเลือกเป็นกลุ่ม 3 ถึงจะถูกค่ะ เพราะยอดสรุปด้านล่างจะสัมพันธ์กับ ประเภทเงินได้ด้านบน

typ1=(1)•à§Ô¹ä´éµÒÁÁÒµÃÒ•40(3)•¤èÒáËè§ÅÔ¢ÊÔ·¸Ô앤èÒáË觡Ùê´ÇÔÅÅì•ÏÅÏ                

typ2=(2)•à§Ô¹ä´éµÒÁÁÒµÃÒ•40(4)(¡)•´Í¡àºÕéÂà§Ô¹½Ò¡•´Í¡àºÕé¾ѹ¸ºÑµÃ              

typ3=(3)•à§Ô¹ä´éµÒÁÁÒµÃÒ•40(4)(¢)•à§Ô¹»Ñ¹¼Å•ÏÅÏ                      

typ4=(4)•à§Ô¹ä´éµÒÁÁÒµÃÒ•40(4)(ª)•¼Å»ÃÐ⪹ì·Õèä´éÃѺ¨Ò¡¡ÒÃâ͹ËØ鹕ÏÅÏ      

typ5='(5)•à§Ô¹ä´éµÒÁÁÒµÃÒ•40(4)•Í×è¹æ                                      

tax02-03