5.  หลังจากเลือกโอนย้ายข้อมูลผ่านโปรแแกรมสรรพากรเสร็จ จะมีเมนูให้เลือกพิมพ์ คอลัมน์ชื่อ-สกุล ชื่อจะออกมาซ้ำกัน ตามรูป

 [ โปรแกรมสรรพากรตัวใหม่ 12/07/2555 จะไม่มีปัญหานี้แล้ว  ก็จะพิมพ์ได้ปกติ ไม่ต้องแก้ไขตามนี้ ]

Navigation:  ระบบการเงิน > ปัญหาที่เกิดจากการยื่น แบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย ผ่าน Internet > ภ.ง.ด.03 >

5.  หลังจากเลือกโอนย้ายข้อมูลผ่านโปรแแกรมสรรพากรเสร็จ จะมีเมนูให้เลือกพิมพ์ คอลัมน์ชื่อ-สกุล ชื่อจะออกมาซ้ำกัน ตามรูป

 [ โปรแกรมสรรพากรตัวใหม่ 12/07/2555 จะไม่มีปัญหานี้แล้ว  ก็จะพิมพ์ได้ปกติ ไม่ต้องแก้ไขตามนี้ ]

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

tax03_pm06

 

 

tax03_pm01

 

วิธีแก้ไข  (ใช้ได้ทั้ง ภงด.  53 และ ภงด. 3 )

 

1. กำหนดรหัสคำนำหน้าชื่อของผู้จำหน่าย ไว้ใน เมนูเริ่มระบบ 9. รายการข้อความ 1. ทั่วไป \06. คำนำหน้าชื่อ

 

tax03_pm07

 

2. กำหนดรหัสผู้จำหน่าย บรรทัดคำนำหน้าชื่อ ให้เลือกแว่นขยาย เลือกข้อมูลจาก ข้อ 1.

 

tax03_pm08

 

3. ให้เลือกรหัสผู้เจ้าหนี้ จากไฟล์ของผู้จำหน่าย ห้ามคีย์ชื่อผู้ถูกหักเอง

 

tax03_pm04

 

4. แก้ไขแบบฟอร์ม ตามนี้

[report frame]

Ti::~INIT ~PAGE_CLR ~LATE_CLR ~PAGE0 ~LATE  ~NOTPRN_FO

Bo:|~SEQ |~TAXID0      |~TAXID1  |~PRE   เคาะวรรคอีก 14 เคาะ        |~NAME                                                     |~ADDR

 

[relate file]

File=APMAS

Alias=R

Tag=APMAS1

System=DATA_PATH

Master file=ISTAX

Master-Related Field=PEOPLE  - ใช้สำหรับชื่อผู้จำหน่าย

 

File=ISTABZ

CLONE FROM=ISTAB

KEY=SUBSTR(TYPDES,1,15)

INDEX=C:\AA

FILTER=TABTYP='51'

Master file=APMAS

Master-Related Field=PRENAM - ใช้สำหรับ คำนำหน้าชื่อ

 

[data spec]

*~NAME:         0,      "",                 "A->NAME",                        ""

~PRE:               0,      "",                 "ISTABZ->TYPDES",            ""

~NAME:          0,      "",                 "APMAS->SUPNAM",        ""

 

5.  หลังจากนั้นก็ต้องแก้ไขขั้นตอนการโอน ในบรรทัด ที่ 5 ตามรูป

 

tax03_pm02

 

แก้ไขบรรทัดที่ 18 - 23 ตามรูป

tax03_pm03

 

หลังจากแก้ไขจะไม่มีปัญหาซ้ำ ตามรูป

 

tax03_pm05