5. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ถ้าเรามีการแก้ไข หลังจากที่ save ไปแล้ว  โดยแก้บรรทัด ภาษีที่หักไว้ เมื่อแก้เสร็จ save ได้ แต่โปรแกรม ไม่เปลี่ยนยอดเงินตามที่แก้ให้

Navigation:  ระบบการเงิน > ภาษีหัก ณ ที่จ่าย >

5. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ถ้าเรามีการแก้ไข หลังจากที่ save ไปแล้ว  โดยแก้บรรทัด ภาษีที่หักไว้ เมื่อแก้เสร็จ save ได้ แต่โปรแกรม ไม่เปลี่ยนยอดเงินตามที่แก้ให้

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

สาเหตุ  ทางโปรแกรมเมอร์ แจ้งว่า  ยอดเงินในบรรทัด ภาษีที่หักไว้ ต้องเกิดจากการคำนวณจากช่อง อัตรา ก่อน ดังนั้น ถ้าจะแก้ให้ ให้คลิกที่ช่องอัตราก่อน แล้ว enter  มาบรรทัด ภาษีที่หักไว้  ก็จะได้  แต่ถ้าเป็นการคีย์ครั้งแรก ก็จะได้เลย