8.  กรอก ภงด.1 ต้องการใส่ยอดภาษีที่หักเองได้ เพราะใช้อัตราก้าวหน้า แต่พอใส่ โปรแกรมฟ้องคำเตือน........ยอดเงินไม่ต้องถูก.... ถ้าคลิกตกลง โปรมแกรมก็ยอม แต่ยอดเงินที่ใส่ไป จะไม่ save  ให้

Navigation:  ระบบการเงิน > ภาษีหัก ณ ที่จ่าย >

8.  กรอก ภงด.1 ต้องการใส่ยอดภาษีที่หักเองได้ เพราะใช้อัตราก้าวหน้า แต่พอใส่ โปรแกรมฟ้องคำเตือน........ยอดเงินไม่ต้องถูก.... ถ้าคลิกตกลง โปรมแกรมก็ยอม แต่ยอดเงินที่ใส่ไป จะไม่ save  ให้

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

วิธีแก้ไข บรรทัดเงื่อนไขการหักภาษี    ให้เลือก ว่าง=อื่นๆ ระบุ  โปรแกรมก็จะ save ตามยอดเงินที่เราใส่ไปค่ะ        

 

หมายเหตุ  แต่เวลาพิมพ์ใบหัก ณ ที่จ่าย เครื่องหมายที่ติ๊ก ก็อยู่ในช่อง อื่น ๆ ระบุ ซึ่งถ้าลูกค้าต้องการให้เครื่องหมายไปติ๊กช่องเดิม ก็ต้องแก้ฟอร์มเอา และรวมถึงกรณีที่ ใส่อัตราภาษีที่หัก เป็น 0 แล้วจะใส่ยอดภาษีที่หักเอง ก็จะมีปัญหาบางครั้งเซทยอดภาษีที่หักให้ บางครั้งไม่เซทก็จะได้ยอด เป็น 0 ก็ต้องแก้ไขวิธีเดียวกัน