1.  การกำหนดเลขที่บัญชีในสินค้าบริการ เมื่อนำไปบันทึกในลดหนี้ จะลงบัญชีอย่างไร

Navigation:  ระบบสินค้า > รายละเอียดสินค้าบริการ >

1.  การกำหนดเลขที่บัญชีในสินค้าบริการ เมื่อนำไปบันทึกในลดหนี้ จะลงบัญชีอย่างไร

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

stservice

 

การบันทึกบัญชีแบบ Perpetual

นำสินค้าบริการ มาเปิดในใบลดหนี้/ส่งคืน [GR] โปรแกรมจะเช็คที่สินค้าบริการบรรทัด Dr. ต้นทุนบริการ ก่อน ถ้าไม่ได้กำหนดก็จะไปเช็คที่เมนูเริ่มระบบ ข้อ 5. กำหนดการเชื่อมต่อบัญชี 2. กำหนดบัญชีเพื่อลงรายวัน ในบรรทัดบัญชีสินค้า เพื่อนำไปบันทึกบัญชี

ส่วนใบลดหนี้/รับคืน [SR] โปรแกรมจะเช็คที่สินค้าบริการ ตรง บัญชีรับคืนก่อน แต่ถ้าไม่ได้กำหนด ก็จะไปเช็คที่ บัญชีรายได้ เพื่อนำไปบันทึกบัญชี

การบันทึกบัญชีแบบ Periodic

นำสินค้าบริการ มาเปิดในใบลดหนี้/ส่งคืน [GR] โปรแกรมจะเช็คที่สินค้าบริการบรรทัด Dr. ต้นทุนบริการ ก่อน ถ้าไม่ได้กำหนด จะฟ้อง

         Error  "การกำหนดบัญชีเพื่อลงรายวันไม่ถูกต้อง  เลขที่บัญชี '               ' "

ส่วนใบลดหนี้/รับคืน [SR] โปรแกรมจะเช็คเหมือนวิธีแบบ Perpetual