2.  กำหนดรายละเอียดสินค้าบริการ โดยสามารถนำไปเปิดบิลขายสินค้าได้ตามปกติ แต่เมื่อนำสินค้าบริการดังกล่าวนี้ไปทำการซื้อเข้ามา โปรแกรมกลับฟ้องว่า 'การกำหนดเลขที่บัญชีเพื่อลงรายวันไม่ถูกต้อง เลขที่บัญชี ..ว่าง..'

Navigation:  ระบบสินค้า > รายละเอียดสินค้าบริการ >

2.  กำหนดรายละเอียดสินค้าบริการ โดยสามารถนำไปเปิดบิลขายสินค้าได้ตามปกติ แต่เมื่อนำสินค้าบริการดังกล่าวนี้ไปทำการซื้อเข้ามา โปรแกรมกลับฟ้องว่า 'การกำหนดเลขที่บัญชีเพื่อลงรายวันไม่ถูกต้อง เลขที่บัญชี ..ว่าง..'

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

เป็นเพราะไม่ได้กำหนดเลขที่บัญชีไว้ที่บัญชีต้นทุนบริการ ซึ่งจะถูกนำมาใช้ในตอนที่ทำรายการซื้อ